top of page

Sứ mệnh của City View Charter School là truyền cảm hứng học tập xuất sắc, xây dựng nhân cách và tạo ra công việc chất lượng cao đồng thời đóng góp vào một thế giới tốt đẹp hơn.

Chúng tôi tin rằng tất cả trẻ em đều có thể học tập xuất sắc và sự khác biệt trong học tập có thể đạt được thông qua khả năng lãnh đạo được truyền cảm hứng và nỗ lực hợp tác liên quan nhiều đến sở thích và sự tò mò tự nhiên của học sinh. Chúng tôi tạo ra một “môi trường học tập toàn diện”, nơi học sinh không chỉ học về mặt học thuật mà còn được nuôi dưỡng và tôn trọng như những thành viên cá nhân của cộng đồng. Để phù hợp với các tiêu chuẩn giáo dục chất lượng cao của Học Khu Hillsboro, City View Charter School dành riêng để cung cấp cho tất cả các gia đình trong cộng đồng của chúng tôi một lựa chọn trường học thay thế sẽ giải quyết các học sinh có nguồn gốc, khả năng, phong cách học tập và nhu cầu đa dạng.

Học sinh City View Charter được khuyến khích trở thành những người học tích cực và được cung cấp sự hỗ trợ và hướng dẫn để thử thách bản thân và đạt được trình độ học tập cao hơn. Các bài học được giảng dạy trên các bộ môn, thông qua các chương trình giảng dạy dựa trên dự án được gọi là “các cuộc thám hiểm học tập”. Học sinh tiến hành các cuộc điều tra chuyên sâu và bền vững về một chủ đề dẫn đến các dự án, nghiên cứu thực địa và dịch vụ đích thực. Các cuộc thám hiểm đưa các chuyên gia vào lớp học và đưa học sinh ra ngoài cộng đồng để tiến hành nghiên cứu và điều tra thực địa - mang lại trải nghiệm học tập đích thực cả trong và ngoài trường. Tất cả các thiết kế của chương trình giảng dạy và học tập của các cuộc thám hiểm đều phù hợp trực tiếp với Tiêu chuẩn của Bang Oregon. Phát triển nhân cách và xây dựng lòng tự trọng vốn có trong toàn bộ chương trình của chúng tôi, đáng chú ý nhất là khi sản phẩm cuối cùng của học sinh được đưa trở lại cộng đồng và được coi là có giá trị trong bối cảnh lớn hơn. Ngoài bài kiểm tra tiêu chuẩn và điểm chuẩn theo yêu cầu của học khu và Hệ thống Đánh giá Toàn Tiểu bang Oregon (OSAS), sự tiến bộ của học sinh thường xuyên được đánh giá bằng cách sử dụng các điểm đánh giá và mục tiêu dự án, danh mục bài tập của học sinh, các đoạn văn và các bài triển lãm.

bottom of page