top of page

Kiểm tra trạng thái Chọn không tham gia thông tin

House Bill 2655 cho phép phụ huynh và học sinh trưởng thành * hàng năm chọn không tham gia các bài kiểm tra tổng kết trên toàn tiểu bang Oregon về môn Anh văn và Toán bằng cách nộp đơn này cho trường mà học sinh theo học.

Nhà trường sẽ cung cấp cho bất kỳ học sinh nào được miễn kiểm tra cấp tiểu bang với thời gian học tập có giám sát trong khi các học sinh khác đang kiểm tra.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Phụ huynh học sinh lớp 5 và 8 vui lòng lưu ý có 2 mẫu đơn để nộp dưới đây.

Online Forms:
 
Printable Forms:
 
bottom of page