top of page

GIỮ HỌC SINH AN TOÀN - TỔNG QUAN

Mục tiêu và ưu tiên số một của chúng tôi trong Học khu Hillsboro là đảm bảo học sinh được an toàn. Khi cha mẹ gửi con cái đến trường mỗi ngày, họ giao phó cho chúng tôi sự an toàn của chúng. Và chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm đó.

Dưới đây là thông tin về mạng lưới người lớn, hệ thống, cấu trúc, giao thức và các hỗ trợ khác mà chúng tôi tận dụng để giữ cho học sinh, nhân viên và trường học của chúng tôi an toàn nhất có thể.

bottom of page