Mẫu giáo- Lớp 2

Cơ hội học tập mở rộng

Các gia đình,

City View hiểu rằng mỗi gia đình đều khác nhau và mỗi gia đình sẽ có những nhu cầu khác nhau và mong muốn khác nhau khi tham gia các hoạt động cho học sinh của bạn. Dưới đây là một số gợi ý về các hoạt động sẽ giúp học sinh thử thách và tham gia trong thời gian COVID-19 đóng cửa.