top of page
IMG_6621
IMG_6587
IMG_6535
IMG_6523

City View Charter School là một cộng đồng học tập của học sinh, giáo viên và phụ huynh, những người thực hành cộng tác, học tập suốt đời, tư duy phản biện và phục vụ cộng đồng để nuôi dưỡng trí tò mò, tính cách và sự sáng tạo của chúng ta - đặc biệt là của học sinh - bằng cách áp dụng triết lý và thực hành của Học tập Viễn chinh.

Các cơ hội việc làm được liệt kê bên dưới khi chúng xảy ra:

City View does not have any current openings.

bottom of page