top of page

Cảm ơn bạn đã hoàn thành đơn đăng ký của bạn

Trong vài tuần tới, chúng tôi có thể liên hệ để biết thêm thông tin (tức là đã cập nhật hồ sơ tiêm chủng hoặc giấy khai sinh nếu cần).

 

Chúng tôi khuyến khích các gia đình trở nên quen thuộc hơn với trường học của chúng tôi bằng cách:​

  • Xem xét trang web của chúng tôi

  • Đăng ký Ứng dụng của chúng tôi (tìm City View Charter trong cửa hàng ứng dụng trên điện thoại của bạn)

  • Xem lại sổ tay hiện tại của chúng tôi

  • Tìm hiểu thêm về Học tập nhanh

Có câu hỏi nào khác không?  

Chúng tôi ở đây để trả lời chúng!

Sự thành công! Tin nhắn đã nhận.

bottom of page