top of page
DSCN7485_edited
P1140508
IMG_0084
IMG_0174
IMG_0149

Chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp

Chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp trong trường học của chúng tôi là một chương trình liên tục, trong đó giáo viên và học sinh được dạy phải làm gì nếu có điều gì đó xảy ra đột ngột ảnh hưởng đến toàn trường.  Gần đây, chúng tôi đã cập nhật các thủ tục của mình cho các giáo viên và thành viên cộng đồng mới.

 

Chúng tôi đã làm việc cùng với cơ quan thực thi pháp luật địa phương để duy trì các thủ tục cho địa điểm trường học của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi theo dõi chương trình do Quỹ "I Love U Guys" vạch ra.  Bạn có thể tìm thêm thông tin về các hướng dẫn quốc gia trên  Tôi yêu bạn Guys  trang web .

Emergency.gif
bottom of page