top of page
61889354_10157399352718914_7040610936234
IMG_20190207_094853723 - Copy
IMG_0127

Nguyên tắc Thiết kế Giáo dục EL

Các bác sĩ cho biết thêm:

EL Education được xây dựng dựa trên mười nguyên tắc thiết kế phản ánh các giá trị giáo dục và niềm tin của Kurt Hahn, người sáng lập Outward Bound. Những nguyên tắc này làm sinh động mô hình dựa trên nghiên cứu của chúng tôi để chuyển đổi việc dạy, học và văn hóa trường học.

Các bác sĩ cho biết thêm:

1. Ưu điểm của việc khám phá bản thân

Việc học tập diễn ra tốt nhất với cảm xúc, thử thách và sự hỗ trợ cần thiết. Mọi người khám phá khả năng, giá trị, niềm đam mê và trách nhiệm của mình trong những tình huống mang đến sự mạo hiểm và bất ngờ. Trong các trường EL Education, học sinh thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên trì, thể lực, sự khéo léo, trí tưởng tượng, tính tự giác và thành tích đáng kể. Nhiệm vụ chính của giáo viên là giúp học sinh vượt qua nỗi sợ hãi và khám phá ra rằng chúng có thể làm được nhiều hơn những gì chúng nghĩ.

2. Có những ý tưởng tuyệt vời

Việc giảng dạy trong các trường EL Education khuyến khích sự tò mò về thế giới bằng cách tạo ra các tình huống học tập cung cấp điều gì đó quan trọng để suy nghĩ, thời gian để thử nghiệm và thời gian để hiểu những gì được quan sát.

Các bác sĩ cho biết thêm:

3. Trách nhiệm Học tập

Học tập vừa là một quá trình khám phá cá nhân vừa là một hoạt động xã hội. Mọi người đều học cả cá nhân và như một phần của nhóm. Mọi khía cạnh của trường EL Education đều khuyến khích cả trẻ em và người lớn ngày càng có trách nhiệm trong việc định hướng việc học tập cá nhân và tập thể của chính họ.

4. Đồng cảm và quan tâm

Việc học tập được thúc đẩy tốt nhất trong các cộng đồng nơi các ý tưởng của học sinh và giáo viên được tôn trọng và nơi có sự tin tưởng lẫn nhau. Các nhóm học tập là quy mô nhỏ trong các trường EL Education, với một người lớn quan tâm chăm sóc sự tiến bộ và đóng vai trò là người bênh vực cho mỗi trẻ. Học sinh lớn tuổi hướng dẫn những em nhỏ hơn, và học sinh cảm thấy an toàn về thể chất và tinh thần.

5. Thành công và thất bại

Tất cả học sinh cần phải thành công nếu họ xây dựng được sự tự tin và năng lực để chấp nhận rủi ro và đáp ứng những thách thức ngày càng khó khăn. Nhưng điều quan trọng là sinh viên phải học hỏi từ những thất bại của họ, kiên trì khi mọi thứ khó khăn,

và học cách biến khuyết tật thành cơ hội.

6. Hợp tác và cạnh tranh

Phát triển cá nhân và phát triển nhóm được tích hợp để giá trị của tình bạn, sự tin tưởng và hành động nhóm là rõ ràng. Học sinh được khuyến khích cạnh tranh, không phải chống lại nhau, nhưng với năng lực tốt nhất của cá nhân họ và với các tiêu chuẩn khắt khe về sự xuất sắc.

7. Đa dạng và hòa nhập

Cả sự đa dạng và hòa nhập đều làm tăng sự phong phú của các ý tưởng, năng lực sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và tôn trọng người khác.

Trong các trường EL Education, học sinh điều tra và đánh giá lịch sử và tài năng khác nhau của mình cũng như của các cộng đồng và nền văn hóa khác. Trường học và nhóm học tập không đồng nhất.

8. Thế giới tự nhiên

Mối quan hệ trực tiếp và tôn trọng với thế giới tự nhiên sẽ làm sảng khoái tinh thần con người và dạy những ý tưởng quan trọng về chu kỳ tuần hoàn và nhân quả. Học sinh học để trở thành những người quản lý trái đất và thế hệ tương lai.

Các bác sĩ cho biết thêm:

9. Cô đơn và suy tư

Học sinh và giáo viên cần thời gian ở một mình để khám phá suy nghĩ của chính họ, tạo mối liên hệ và sáng tạo ý tưởng của riêng họ. Họ cũng cần trao đổi những phản ánh của mình với các học sinh khác và với người lớn.

10. Phục vụ và Từ bi

Chúng tôi là phi hành đoàn, không phải hành khách. Học sinh và giáo viên được củng cố bằng các hành động phục vụ có ích cho người khác, và một trong những chức năng chính của trường EL Education là chuẩn bị cho học sinh những thái độ và kỹ năng để học hỏi và phục vụ.

bottom of page