top of page
IMG_6621

IMG_6621

IMG_6587

IMG_6587

IMG_6535

IMG_6535

IMG_6523

IMG_6523

City View Người giám sát ăn trưa / giải lao Mô tả công việc

 

City View Charter School đang nhận đơn xin vào vị trí giám thị ăn trưa và giải lao bán thời gian.  Người nộp đơn cần có mặt để làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:30 sáng đến 1:30 chiều.  City View là một trường bán công K-8 cho 190 học sinh nằm ở Hillsboro OR.  

 

Kiến thức, Khả năng và Kỹ năng Yêu cầu

 

§  Kiến thức và thể hiện khả năng làm việc với sinh viên và công chúng

§  Khả năng sử dụng e-mail

§  Sổ tay kiến thức sinh viên

§  Bằng chứng về sự hiểu biết về mô hình giảng dạy EL Education.  Văn hóa học đường, môi trường và cam kết thực hiện các tuyên bố về tầm nhìn, sứ mệnh và niềm tin của City View Charter School

§  Quyền bảo mật của sinh viên

§  Tính linh hoạt và khả năng làm việc với sinh viên

§  Sự tin cậy cá nhân

§  Kỹ lưỡng

§  Tham gia đều đặn

§  Kĩ năng giao tiếp tốt

§  Khả năng xây dựng mối quan hệ tích cực với sinh viên và nhân viên

§  Kỹ năng giải quyết xung đột

§  Sự kiên nhẫn cá nhân

§  Khả năng giữ bình tĩnh khi đối mặt với xung đột

§  Áp dụng các chiến lược kỷ luật không cưỡng chế

§  Khả năng hỗ trợ giáo viên và quản trị viên

§  Sự chú ý đến chi tiết

§  Duy trì các tiêu chuẩn cao

 

Nhiệm vụ cụ thể

§  Giám sát hành vi của học sinh và giải quyết các vấn đề liên quan đến sự tôn trọng, trách nhiệm và an toàn của học sinh

§  Hướng dẫn học sinh đến các điểm đến thích hợp

§  Thực thi các kỳ vọng về hành vi ăn trưa và giải lao của sổ tay học sinh

§  Thiết lập và tháo dỡ thiết bị sân chơi cho học sinh

§  Gây xung đột sinh viên và hộ tống những người tham gia đến ban quản lý

§  Báo cáo hành vi vi phạm chính sách cho cơ quan quản lý

§  Kiểm tra phòng tắm và các khu vực hạn chế

§  Trả lời câu hỏi của sinh viên

§  Giám sát an toàn sân chơi và phòng ăn trưa

§  Kiểm tra những kẻ xâm nhập

§  Theo dõi các nhu cầu sức khỏe cụ thể và đã biết của học sinh và duy trì liên lạc với văn phòng

§  Chào khách và hộ tống đến văn phòng

 

Để áp dụng

Vui lòng điền vào biểu mẫu

bottom of page