Kiểm tra lý lịch Thanh toán

IMG_4302
J15A9121
IMG_0782

Kiểm tra lý lịch thanh toán có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các tùy chọn bên dưới.  Phí là $ 7,50 cho mỗi lần kiểm tra lý lịch.  Khi bạn đã hoàn thành bước này, phê duyệt của bạn sẽ được xử lý.